Συνάντηση Δούκα – Αραβώση για περιβαλλοντικά θέματα

Όσα συζήτησαν ο δήμαρχος Σπάρτης με το Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος

Συνάντηση είχε την Κυριακή 23 Μαΐου, ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Πέτρος Δού-κας, με τον Δρ. Κωνσταντίνο Αραβώση, Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλ-λοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Καθη-γητή “Σχεδιασμού Διαχείρισης και Αξιολόγησης Τεχνολογικών και Περιβαλλο-ντικών Επενδύσεων” στη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στο ΕΜΠ, που εκ-προσώπησε την Κυβέρνηση στο Μνημόσυνο για τη Γενοκτονία των Ποντίων.

Μεταξύ άλλων συζήτησαν, και τα εξής θέματα:

1. —- Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Αφισσού

2.—- Μικροφράγματα στον Ευρώτα και τους παραπόταμούς του

3. —- Δασώσεις, Αναδασώσεις και Αναβλαστήσεις σε Πάρνωνα και αλλού

4.—- Η διαχείριση των υδάτινων πόρων επιβάλλει και τη διαχείριση της ζήτησης και της κατανάλωσης μέσω σωστής τιμολογιακής πολιτικής

5.—- Σχέδια τόνωσης της κυκλικής οικονομίας