Συμβάσεις για τεχνικά έργα στο δήμο Σπάρτης

Σε τι αφορούν οι συμβάσεις που υπεγράφησαν

Υπεγράφησαν δύο συμβάσεις για τεχνικά έργα στο Δήμο Σπάρτης. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη σύμβαση αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 2021» με την Εργοληπτική Επιχείρηση «Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» ύψους 96.039,75€ και η δεύτερη σύμβαση αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» με την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ », ύψους 494.393,27€