Σημαντική ανακοίνωση ΔΑΟΚ Λακωνίας

Σχετικά με την τοπική συνέλευση του ΤΟΕΒ Ξηροκαμπίου

Από τη ΔΑΟΚ ΠΕ Λακωνίας, Τμ. Εγγείων Βελτιώσεων, ανακοινώνεται στους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων εντός περιφέρειας έργου ΤΟΕΒ Ξηροκαμπίου ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. η υπ’ αιρθμ. 169806/23-5-2022 (ΑΔΑ:: Ψ9ΤΠ7Λ1-Δ8Π) Απόφαση Περιφερειάρχη με Θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΘΥΜΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ».

Κατόπιν αυτής καλούνται τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι χρήστες νερού να λάβουν γνώση της ανωτέρω αποφάσεως. Περαιτέρω οι οριζόμενοι με την ανωτέρω Απόφαση κύριοι και αναπληρωτές τους, εκπρόσωποι στην Τοπική Συνέλευση του ΤΟΕΒ Ξηροκαμπίου καλούνται σε Γενική Συνέλευση στις 15 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. (22:00) στην αίθουσα δίπλα στην Εκκλησία του Ξηροκαμπίου. Παρακαλούνται οι ανωτέρω ορισμένοι κύριοι αντιπρόσωποι να παραβρεθούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτημάτων υποψηφιότητας για το ΔΣ του ΤΟΕΒ είναι μέχρι και την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 2:00 μ.μ. (14:00). Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στα γραφεία της ΔΑΟΚ (2ο χλμ ΕΟ Σπάρτης-Γυθείου) Τμ. Εγγείων Βελτιώσεων (Θεοφιλάκος Μιχαήλ ή Μπουραζάνης Γεώργιος).

Μ.Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Μ.