Σημαντική ανακοίνωση ΔΑΟΚ Λακωνίας για τα τρακτέρ

Παρατείνεται μέχρι 31/10/2024 η προμήθεια και εγκατάσταση εγκεκριμένου τύπου διατάξεων προστασίας έναντι ανατροπής

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ.Γ3Β/847/146813/24-5-2024 Απόφαση του Υ.Π.Α.Α.Τ (ΦΕΚ 3041/Β΄/29-5-2024), σύμφωνα με την οποία παρατείνεται μέχρι 31/10/2024 η προμήθεια και εγκατάσταση εγκεκριμένου τύπου διατάξεων προστασίας έναντι ανατροπής, στους γεωργικούς ελκυστήρες που κατασκευάστηκαν και έλαβαν άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μας, πριν τις 22 Μαΐου 1998. Ως εκ τούτω δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης και έκδοσης άδειας κυκλοφορίας γεωργικών ελκυστήρων που δεν φέρουν διάταξη προστασίας μέχρι στις 31/10/2024.

Με εντολή Περιφερειάρχη Ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ