Σημαντικές εγκρίσεις έργων για το νομό Λακωνίας

Αποφάσεις της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε χθες.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή προέβη στην έγκριση 1ου πρακτικού των δημοπρασιών, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ  (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), για τα έργα α) σήμανσης, ασφάλισης και λοιπών εργασιών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λακωνίας, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ,  β) αποκατάστασης βλαβών από την πυρκαγιά του 2021 στην επαρχιακή οδό 20 Καρβελάς – Μυρσίνη, από το 9ο χιλιόμετρο του επαρχιακού δρόμου Γύθειο – Αρεόπολη, προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ και γ) αποκατάστασης βλαβών από την πυρκαγιά του 2021 στην επαρχιακή οδό 17 Χάνια Κουτουμούς – Κόκκινα Λουριά προς Καρδαμύλη, προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ.