Σημαντικές εγκρίσεις από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Σχολείο στην Ελαφόνησο, αντιπλημμυρικά στη Μάνη και οδικά έργα

Στην έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για το με προϋπολογισμό 2.700.000 ευρώ έργο που αφορά στο νέο σχολικό συγκρότημα του Δήμου Ελαφονήσου, όπως επίσης και του 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού για προϋπολογισμού 850.000 ευρώ έργου σήμανσης, ασφάλισης και λοιπών εργασιών στην εθνική οδό 86 Κροκεές – Μολάοι – Μονεμβασιά, προέβη η Οικονομική Επιτροπή της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Επιπλέον, ενέκρινε το 2ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του με προϋπολογισμό 1.400.000 ευρώ έργου αποκατάστασης τεχνικών έργων και βλαβών οδικού δικτύου, καθαρισμού και ενίσχυσης πρανών για αντιπλημμυρική προστασία στις πυρόπληκτες πέρυσι τον Αύγουστο περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης.