Σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα στον Πάμισο

Σε ποιες ενέργειες προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εξαιρετικά μεγάλο και σημαντικό έργο για την αντιπλημμυρική προστασία στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Καλαμάτας και Μεσσήνης έχει υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου -τόσο στον ποταμό Πάμισο, η κοίτη του οποίου παρέμενε ακαθάριστη για 30 χρόνια, όσο και σε μικρότερους ποταμούς, ρέματα, αλλά και αποστραγγιστικές τάφρους στην πιο πάνω περιοχή.

“Με το έργο που έχει γίνει από την Περιφέρεια επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό η προστασία των υποδομών και των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, ενώ ανάλογες εργασίες εκτελούνται αυτόν τον καιρό και στον Αρι, αλλά και σε ρέματα” σημείωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, μετά την πρόσφατη αυτοψία στα εν λόγω έργα.

Στο πλαίσιο των προϋπολογισμού 1,2 εκ ευρώ πιο πάνω εργασιών, με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Μεσσηνίας, έχουν ήδη ολοκληρωθεί:

– Καθαρισμός και εκβάθυνση στον ποταμό Aρι, από την Αίπεια (κτήμα “Μαϊάμι”) για 9 χιλιόμετρα έως τη γέφυρα του “Αρβανίτη” στο Ασπρόχωμα

– Καθαρισμός και εκβάθυνση στον ποταμό Ξερίλα, από τη γέφυρα της Θουρίας έως τη συμβολή με τον Αρι σε μήκος 3 χιλιόμετρα

– Καθαρισμός της αποστραγγιστικής τάφρου “Λιγδού”, από τη βόρεια πύλη του αεροδρομίου και 50 μέτρα μετά τη γέφυρα της 82ης εθνικής οδού Ασπρόχωμα – Μεσσήνη.

Οσον αφορά δε στο μεγάλο έργο στον ποταμό Πάμισο, που αφορά σε καθαρισμό, διαμόρφωση πρανών, εκβάθυνση, εκρίζωση δέντρων από κοίτη και πρανή, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού της ανατολικής όχθης, από το θυρόφραγμα στην Τοπική Κοινότητα Αριος έως 100 μέτρα μετά τη γέφυρα με την 82 εθνική οδό Ασπρόχωμα – Μεσσήνη, σε μήκος περίπου 6 χιλιόμετρα.

Σημειώνεται ότι στο τμήμα του ποταμού μπροστά από την βόρεια πύλη του αεροδρομίου έγινε σημαντική παρέμβαση που αφορούσε στη διάνοιξη της κοίτης και στην διαμόρφωση πρανών, με σκοπό να ομαλοποιηθεί η ροή του ποταμού, καθώς από το συγκεκριμένο σημείο υπερχείλιζε το ποτάμι και πλημμύριζε το αεροδρόμιο.