Σε μέγιστη ετοιμότητα προσωπικό και μέσα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών

Σε μέγιστη ετοιμότητα τίθενται, με εντολή του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., Νίκου Παπαθεοδώρου, τα διαθέσιμα μέσα και το προσωπικό όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν τις επόμενες ημέρες, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και θα έχουν ως συνέπεια τον υψηλό ή ακραίο (κατηγορίες 4 ή και 5) κίνδυνο πυρκαγιών.
Στόχος της μέγιστης ετοιμότητας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Α.Δ., είναι να συμβάλει στο έργο της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν έκτακτες ανάγκες και συνέπειες από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
Στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (https://www.apd-depin.gov.gr) περιέχονται οδηγίες αυτοπροστασίας των πολιτών από δασικές πυρκαγιές.
Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά, παρακαλείστε να ειδοποιήσετε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον Πανευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.