Σε Γενική Συνέλευση οι Τρίτεκνοι Λακωνίας

Στην αίθουσα τού Εργατικού Κέντρου Λακωνίας

Καλούνται τα μέλη τού Συλλόγου Τριτέκνων Λακωνίας όπως προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου2023 και ώρα 17.00 στην αίθουσα τού Εργατικού Κέντρου Λακωνίας στην Σπάρτη (οδός Αγίου Νίκωνος 124) και σε περίπτωση μη απαρτίας, οριστικά την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 την ίδια ώρα, 17.00, στον ίδιο χώρο. Θέμα τής Γενικής Συνελεύσεως ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός τού Συλλόγου. Θα ακολουθήσει διάλογος με διατύπωση σκέψεων και προτάσεων για την πορεία του Συλλόγου.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του συλλόγου

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ι. Οικονομάκης

ΟΓεν. Γραμματέας

Γεώργιος Π. Δημακόγιαννης