Σε ανεξήγητη εκκρεμότητα η απόφαση για το 6ο δημοτικό Σχολείο

Επανέρχεται η Επιτροπή Κατοίκων Νέου Κόσμου - Ψυχικού

κ. Πρόεδρε

Από τις 12 Μαΐου 2020 έχει εκπνεύσει η προθεσμία των 60 ημερών που είχατε εκ του Συντάγματος (Άρθρο 10 , παρ. 3) κι εκ του Νόμου (Ν. 2690/1999 ΚΔΔ , άρθρο 4) για να απαντήσετε υποχρεωτικά στο υπ’ αριθμ. 5088 / 12-3-2020 έγγραφο που σας αποστείλαμε με θέμα : « Οριστικοποίηση – διαμόρφωση της υπ’ αριθμ. 29/19-2-2020 απόφασης του Δημ, Συμβουλίου Σπάρτης περί «Ανέγερσης του 6ου Δημοτικού Σχολείου-7ου Νηπιαγωγείου» .

Κατόπιν τούτου ζητάμε να γίνει άμεσα σεβαστό το συνταγματικό και νόμιμο δικαίωμά μας για απάντηση στα έγγραφα ερωτήματα που θέσαμε με το ως άνω έγγραφο , τα οποία έχουν σχέση με την απόφαση που πήρε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο στις 19 Φεβρουαρίου 2020 εγκρίνοντας την πρόταση των κατοίκων για ανέγερση του 6ου Δημ. Σχολείου – 7ου Ν/γείου , απόφαση που ακόμα παραμένει σε ανεξήγητη και πρωτοφανή εκκρεμότητα , αφού δεν έχει αποτυπωθεί στο πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να πάρει – στη συνέχεια – το δρόμο της υλοποίησης .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ