Σαύρα το είδος τρανόσαυρα σε τοποθεσία στην φύση του Ναυπλίου (pics)

Ναύπλιο: Η τρανόσαυρα (Lacerta trilineata) είναι η μεγαλύτερη σαύρα της Ελλάδας και το μέγεθος της συνδέεται με ορισμένα από τα κοινά ονόματά της , όπως ,τρανόσαυρα, πράσινη τρανόσαυρα, μεγάλη πρασινογουστέρα, θεριοσαπίτα. Ανήκει στη μεγάλη οικογένεια σαυρών Lacertidae που περιλαμβάνει τις τυπικές σαύρες με τις μακριές ουρές και τα μεγάλα άκρα.

Εξαπλώνεται σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και στα περισσότερα νησιά. Το μήκος του σώματος της μπορεί να φτάσει και τα 50 εκατοστά και η ουρά μπορεί να έχει ακόμα και το διπλάσιο μήκος του σώματος.

Απαντάται σε βιότοπους, κοντά σε πλούσια βλάστηση, φυλλοβόλα και μεικτά δάση, αλπικά ξέφωτα, ανοικτές εκτάσεις, ήπιας κλίσης πλαγιές, καλλιέργειες. Είναι εδαφόβια σαύρα με εξαιρετικές ικανότητες ταχείας κίνησης και έχει αναρριχητικές ικανότητες.