Ρεύμα | Αυτά είναι τα τιμολόγια Δεκεμβρίου

Τι ανακοίνωσαν οι πάροχοι

1. ΔΕΗ

Οι χρεώσεις ρεύματος για τον μήνα Δεκέμβριο κινούνται στα ίδια επίπεδα με αυτές του Νοεμβρίου. Δηλαδή:

α. Τιμολόγιο Γ1:

-Η χρέωση είναι 0,17 ευρώ ανά kWh για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες μηνιαίας κατανάλωσης  όσο και τον Νοέμβριο.

-Η χρέωση διατηρείται στα 18,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα για μεγαλύτερες καταναλώσεις.

β. ΔΕΗ myHome 4All:

-Η  χρέωση για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες κατανάλωσης παραμένει στα 16,5 λεπτά ανά KWh.

-Πάνω από το όριο  αυτό, κάθε κιλοβατώρα θα χρεώνεται με 22,1 λεπτά ανά KWh, όσο και τον Νοέμβριο.

2. Protergia

-Στο πρόγραμμα Οικιακό MVP Reward, η  χρέωση είναι  20,94 λεπτά ανά kWh. Η χρέωση εδώ είναι μειωμένη κατά 7% έναντι του Νοεμβρίου.

-Με την έκπτωση συνέπειας, η τιμή της εταιρείας υποχωρεί στα 14,94 λεπτά. Δηλαδή καταγράφεται μια μείωση της τάξεως του 10% σε σχέση με τον Νοέμβριο.

-Στο Protergia Οικιακό Value+,  η χρέωση για τον επόμενο μήνα θα  είναι στα  8,88 λεπτά ανά kWh  από 12,54 λεπτά που είναι  τον Νοέμβριο. Δηλαδή καταγράφεται μια μείωση της τάξεως του -29%.

3. Elpedison

α. Στο πρόγραμμα Elpedison Green Economy οι χρεώσεις ρεύματος είναι σταθερές στα  17,5 λεπτά ανά kWh

β. Στο Elpedison Economy οι χρεώσεις διαμορφώνονται στα 21 λεπτά ανά kWh.

γ. Στο Elpedison Economy Plus, η χρέωση είναι στα 12 λεπτά ανά kWh για τον Δεκέμβριο, όσο δηλαδή είναι και τον Νοέμβριο.

δ. Έκπτωση συνέπειας (Συνέπεια Day): Αμετάβλητη στα 21,27 λεπτά ανά kWh παραμένει η χρέωση εάν συνυπολογιστεί και το bonus εμπρόθεσμης εξόφλησης.

4. ΗΡΩΝ

α. Στο πρόγραμμα Simply Generous Home της ΗΡΩΝ  η χρέωση είναι 13,95 λεπτά  ανά kWh για τους  νέους πελάτες και τα νοικοκυριά που δεν έχουν συμπληρώσει 6μηνο. Δηλαδή όσο είναι και  τον μήνα Νοέμβριο. Για τους καταναλωτές που έχουν συμπληρώσει 6μηνο η χρέωση  είναι στα 13,18 λεπτά  ανά kWh. Δηλαδή είναι σταθερή η τιμή χρέωσης σε σχέση με τον Νοέμβριο.

β. Στο πρόγραμμα Generous Home η ΗΡΩΝ  η χρέωση είναι  21,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον Δεκέμβριο  από 21,4 λεπτά  που είναι τον Νοέμβριο. Δηλαδή καταγράφεται μια αύξηση της τάξεως του  0,5%.

γ. Με την έκπτωση συνέπειας 20%  η χρέωση είναι 17,2 λεπτά ανά kWh. Για τους καταναλωτές που έχουν συμπληρώσει 9 μήνες στο πρόγραμμα, η έκπτωση είναι αυξημένη στο 25% και η χρέωση διαμορφώνεται στα 16,13 λεπτά ανά κιλοβατώρα από 16,05 λεπτά  που είναι τον Νοέμβριο. Δηλαδή η χρέωση είναι χαμηλότερη.

δ.Generous Guarantee Home

-Το πρόγραμμα αυτό συνδυάζει την εξασφάλιση ανώτατης τιμής Guarantee (0,170  ευρώ /kWh) και  την έκπτωση συνέπειας που αυξάνεται όσο παραμένει ο πελάτης στο πρόγραμμα.

– Τον Δεκέμβριο η τιμή  ρεύματος  είναι 6,93 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον Δεκέμβριο με ενσωματωμένη 10% έκπτωση συνέπειας από 8,55 λεπτά που είναι  τον Νοέμβριο.

Mε τη συμπλήρωση 6 μηνών παραμονής στο πρόγραμμα, η έκπτωση συνέπειας ανεβαίνει στο 15% κι έτσι η τιμή ανέρχεται στα 6,55 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον Νοέμβριο

5. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

– Στο πρόγραμμα Μaxi Free+, η χρέωση είναι 22,7 λεπτά ανά KWh, δηλαδή  ενισχυμένη έναντι του Νοεμβρίου, όταν  είναι 13,9 λεπτά. Η χρέωση διαμορφώνεται στα 17 λεπτά ανά KWh

εάν συνυπολογιστεί και η  έκπτωση συνέπειας (έναντι 10,4 λεπτών  που είναι τον Νοέμβριο.

6. ΖeniΘ

–  Στο πρόγραμμα Power Home Basic, η τιμή χρέωσης στο ρεύμα ανέρχεται  στα 20,9 λεπτά ανά kWh τον Δεκέμβριο για τις πρώτες 270 κιλοβατώρες κατανάλωσης.

Υπενθυμίζεται πως  για το τιμολόγιο της εταιρείας για τον  μήνα Νοέμβριο  είναι στα 23,3 λεπτά και η μείωση  διαμορφώνεται στο 10%.

Για μηνιαία κατανάλωση πάνω 270 κιλοβατώρες, η χρέωση είναι 21,9 λεπτά ανά kWh τον Δεκέμβριο από 24,3 λεπτά που είναι τον Νοέμβριο.

-Zenith Power Home now: 0,074 Euro/kWh από 0,099

7. Nrg on time+

Η τιμή χρέωσης ρεύματος είναι στα 0,11700  ευρώ /kWh  τον Δεκέμβριο. Δηλαδή η τιμή δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τον Νοέμβριο.

8. Watt&Volt Value+

Η τιμή χρέωσης ρεύματος διαμορφώνεται στα  0,0888  ευρώ /kWh από 0,1254 ευρώ που είναι η τιμή τον Νοέμβριο. 

9.Volton Energy Free

Η τιμή χρέωσης του ρεύματος είναι στα  0,1061 ευρώ τον μήνα Δεκέμβριο δηλαδή όσο είναι τον Νοέμβριο.