Πώς θα υπολογιστεί το Τέλος Επιτηδεύματος το 2024

-Για τους ελεύθερους επαγγελματίες το κούρεμα 50%

Το οριζόντιο «κούρεμα» κατά 50% του χαρατσιού που επέβαλαν οι δανειστές από το 2012, ως αντίδοτο υποτίθεται στη φοροδιαφυγή, είναι μια από τις βελτιώσεις του ΥΠΕΘΟ, προκειμένου να γίνει πιο εύπεπτο το νέο σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών.

Το επιπλέον «γλυκαντικό» είναι ότι η μείωση αφορά και στα υποκαταστήματα, άρα το όφελος είναι διπλό. Από την άλλη, οι «μπλοκάκηδες», που ούτως ή άλλως εξαιρούνται από το νέο σύστημα, δεν θα έχουν αλλαγές στο Τέλος που τους επιβαρύνει.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, το Τέλος Επιτηδεύματος για το 2024 υπολογίζεται ως εξής:

α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, σε 800 ευρώ ετησίως.

β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, σε 1.000 ευρώ ετησίως.

γ) Για τους επιτηδευματίες και ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα σε 325 ευρώ ετησίως (από 650 ευρώ σήμερα)

δ) Για κάθε υποκατάστημα σε 300 ευρώ ετησίως (από 600 ευρώ σήμερα), αν συστήνεται από επιτηδευματία και ασκούντα ελεύθερο επάγγελμα, και 600 ευρώ ετησίως, αν συστήνεται από νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική επιχείρηση.

Ως υποκατάστημα νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.

Τέλος επιτηδεύματος: Δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα
Δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα, για την επιβολή του Τέλους Επιτηδεύματος, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι 30 ημέρες, οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος, οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων, που λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια, αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία εγκατάσταση στην ίδια τουριστική μονάδα, καθώς και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Ειδικά για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημα τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του Τέλους Επιτηδεύματος, εξακολουθούν να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012.

Από το οικονομικό έτος 2013 και εφεξής, εξαιρούνται από την επιβολή του Τέλους Επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

iefimerida | Γιώργος Παππούς