Πτώση πίεσης και πιθανή διακοπή νερού στη Μαγούλα

Λόγω διακοπής ρεύματος της ΔΕΗ

Λόγω διακοπής ρεύματος της ΔΕΗ στην Τ.Κ. Μαγούλας θα υπάρξει πτώση πίεσης και πιθανή διακοπή νερού στην εν λόγω Κοινότητα μέχρι ολοκλήρωσης των εργασιών της ΔΕΗ.

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.