Προχωράει το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο της Καλαμάτας

Εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο της Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα η απόφαση (ΑΔΑ: ΨΝ1Π4653Π8-Ν31) αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 122004/13.7.2004 Κ.Υ.Α Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Αυτοκινητόδρομος Τρίπολης – Καλαμάτας: τμήμα Τσακώνα – Καλαμάτα» (όπως ισχύει) – εφεξής «ΑΕΠΟ» – για την ενσωμάτωση των πρόσθετων/συμπληρωματικών υδραυλικών έργων στην περιοχή της Καλαμάτας (ανάντη και κατάντη της Περιμετρικής Καλαμάτας) στον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο σχεδιασμό του έργου, καθώς και την προσαρμογή της στην υφιστάμενη λειτουργική κατάσταση του έργου.

antipl m

Πρόκειται για τα πρόσθετα υδραυλικά έργα στην περιοχή της Καλαμάτας που μελετήθηκαν και ενσωματώνονται δια της εν λόγω απόφασης στον περιβαλλοντικά εγκεκριμένο σχεδιασμό του έργου και αφορούν:

– Έργο παροχέτευσης απορροών των εξωτερικών λεκανών των ρεμάτων Ελαφογκρέμη και Λαγκάδας στο ρ. Καραμπογιά μέσω υδραυλικής σήραγγας και έργα διαχείρισης υδάτων (λεκάνες συγκράτησης φερτών μετά των αναγκαίων εκατέρωθεν διευθετήσεων ανάντη της Περιμετρικής οδού και μικρής κλίμακας αναβαθμοί για “θραύση” ενέργειας στα ρέματα Ελαφογκρέμη, Λαγκάδας και Καραμπογιά),

– Έργο διευθέτησης του ρ. Καραμπογιά από την έξοδο υδραυλικής σήραγγας μέχρι την συμβολή στον π. Νέδοντα,

– Έργο αναδιευθέτησης και εκβάθυνσης του π. Νέδοντα στο τμήμα από εκβολή έως το ανάντη όριο της σημερινής διευθέτησης (γέφυρα της οδού Σπάρτης),

– Έργο παροχέτευσης απορροών της ανάντη λεκάνης του ρ. Καλαμίτσι και τμήματος της λεκάνης του ρ. Βέλιουρα στον π. Νέδοντα.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας, σήμερα Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε τα εξής:

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η Καλαμάτα χρειάζεται αντιπλημμυρική θωράκιση. Μεγάλη μας αγωνία μετά και τις εξελίξεις που είχαμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ήταν μήπως τα χρήματα αυτά πήγαιναν σε άλλες ανάγκες της χώρας μας, όπως ξέρουμε απαιτούνται πάρα πολλά χρήματα για τη Θεσσαλία. Ευτυχώς, υπάρχει μια πολύ θετική εξέλιξη. Το Υπουργείο ανέλαβε την ευθύνη, και ενέκρινε την ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που σημαίνει ότι το έργο θα γίνει με συγκεκριμένο τρόπο, με αυτόν που προκρίνει το Υπουργείο, και έχουμε λάβει όλες τις εγκρίσεις για τη σήραγγα που θα συγκεντρώσει τα τρία ρέματα και με την εκβάθυνση και διαπλάτυνση του Νέδοντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το επόμενο βήμα είναι η οριοθέτηση και η οριστική μελέτη, και με την υλοποίηση της οριστικής μελέτης θα ξεκινήσει και το έργο πολύ σύντομα, θέλουμε να πιστεύουμε, για να λύσει το πρόβλημα.

Εμείς έχουμε ήδη μιλήσει με τους μελετητές, θα παρακολουθήσουμε στενά τις εξελίξεις, δηλαδή τη διαδικασία της οριστικοποίησης της μελέτης και της οριοθέτησης για να μπορέσουμε εμείς να καταθέσουμε και πάλι και να υποστηρίξουμε τις κόκκινες γραμμές και τις παρατηρήσεις που είχαμε θέσει. Από την πρώτη στιγμή εμείς είχαμε πει ότι δεν δεχόμαστε τη μελέτη ακριβώς όπως μάς την πρότειναν, αλλά υπάρχουν παρατηρήσεις και κόκκινες γραμμές, για τις οποίες προφανώς είμαστε ανυποχώρητοι σε αυτές».