Πρόβλημα στη διάθεση μανταρινιών Κλημεντίνη

Επιστολή Τριχείλη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η ποικιλία μανταρινιών Κλημεντίνη παραμένει κατά ποσοστό 95% ασυγκόμιστη, λόγω δε υπερωρίμανσης, ασθενειών και ελλείψεως εμπορίας, η περαιτέρω διάθεση θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη.

Παρακαλούμε για ενίσχυση των παραγωγών, ώστε να είναι εφικτή η συνέχιση των καλλιεργητικών δαπανών της τρέχουσας περιόδου.

Με εκτίμηση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ