Προτάσεις Προέδρων TK Σπάρτης για την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ

Τί υποστηρίζουν οι 45 επικεφαλής των Τοπικών Κοινοτήτων;

Αξιότιμες-οι κυρίες-οι,

λαμβάνοντας υπόψιν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η πλειοψηφία των συνδημοτών μας

και επειδή θεωρούμε ότι η εισήγηση του Διευθυντή της ΔΕΥΑΣ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης :

· δεν αντιμετωπίζει τις γενεσιουργές αιτίες του προβλήματος,

· δεν ικανοποιεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα στην κατανομή των οικονομικών βαρών,

· δεν υπολογίζει τις συνέπειες στη ρευστότητα της επιχείρησης από την αδυναμία ή ακόμα και την άρνηση των συμπολιτών μας να πληρώσουν τις υπέρογκες αυξήσεις που τους επιβάλλονται,

· δεν θα καταφέρει τελικά να ισοσκελίσει τα έξοδα με τα έσοδα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε νέες αυξήσεις,

σας παραθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις, κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων που μας παρασχέθηκαν από τη ΔΕΥΑΣ, ενόψει της συζήτησης για τη νέα τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης :

1. Διατήρηση της υφιστάμενης τιμολογιακής πολιτικής για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

2. Εναρμόνιση του μισθολογίου των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΣ με το Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημοσίου.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΥΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (€) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (€)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

(ΠΛΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) 16 662.765,13 41.422,82

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 5 231.105,96 46.221,19

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ – ΕΡΓΑΤΕΣ 9 145.165,74 16.129,53

ΣΥΝΟΛΟ 30 1.039.036,83 34.634,56

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ 30 660.000,00 22.000,00

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 1.039.036,83 – 660.000,00 = 379.036,83 €

3. Για να αποφευχθεί η έλλειψη ρευστότητας της επιχείρησης :

α) Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης, ώστε να γίνει εφικτή η χρηματοδότηση της ΔΕΥΑΣ από το πρόγραμμα “ΑΚΣΙΑ” του Υπουργείου Εσωτερικών με ποσό ύψους 1.590.422,33€ (εξόφληση οφειλών προς τη ΔΕΗ).

β) Εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Σπάρτης, που αφορά στη διάθεση άτοκου δανείου ύψους 1.039.800,80€.

4. Πάταξη της αλόγιστης σπατάλης και της υπερκατανάλωσης του νερού. Επανέλεγχος και αναθεώρηση των αποφάσεων για παροχή περισσότερων του ενός υδρομέτρων σε οικιακούς καταναλωτές ή επαγγελματίες.

5. Αποτελεσματικότερη λειτουργία του μηχανισμού είσπραξης των οφειλών: διακοπή παροχής μετά από 2 ανεξόφλητους λογαριασμούς, χρήση ψηφιακών υδρομέτρων, σφράγισμα των αναλογικών υδρομέτρων με κασσιτεροκόλληση (καλάι) και βουλοκέρι για την αποφυγή εξωτερικών παρεμβάσεων.

6. Μείωση του κόστους της δαπανώμενης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

7. Συνεργασία των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Κοινοτήτων για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

8. Χρέωση του υδρομέτρου των μισθίων στον ενοικιαστή και όχι στον ιδιοκτήτη.

9. Συνεργασία του Δήμου Σπάρτης και της ΔΕΥΑΣ ώστε, όπου υφίσταται κοινό υδρο/αρδευτικό δίκτυο, το κόστος της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας να μην επιβαρύνει αποκλειστικά τη ΔΕΥΑΣ.

10. Αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης της επιχείρησης, κοστολόγηση παροχής υπηρεσιών και υλικών ανά Κοινότητα.

Εν κατακλείδι, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και της ιδιαίτερης σημαντικότητας του θέματος για όλους τους συνδημότες μας, θεωρούμε ότι η συζήτησή του πρέπει να διεξαχθεί σε ανοιχτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης, ΠΡΙΝ από την Οικονομική Επιτροπή.

Οι Πρόεδροι των παρακάτω Κοινοτήτων :

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1 Αγία Ειρήνη (Βάρσοβα) 16 Βουτιάνοι 31 Μαγούλα

2 Άγιοι Ανάργυροι 17 Βρέσθενα 32 Μυστράς

3 Άγιος Κωνσταντίνος 18 Γεωργίτσι 33 Ξηροκάμπι

4 Αγόριανη 19 Γκοριτσά 34 Παλαιοπαναγιά

5 Αγριάνοι 20 Θεολόγος 35 Παρόρι

6 Αλευρού 21 Καλλονή 36 Πελλάνα

7 Αμύκλες 22 Καλύβια Σοχάς 37 Πλατάνα

8 Αναβρυτή 23 Καμίνια 38 Πολοβίτσα

9 Ανώγεια 24 Καρυές 39 Ποταμιά

10 Άρνα 25 Καστόρι 40 Σελλασία

11 Βαμβακού 26 Κεφαλάς 41 Σκούρα

12 Βαρβίτσα 27 Κλαδάς 42 Σουστιάνοι

13 Βασσαράς 28 Κονιδίτσα 43 Σπαρτιά

14 Βασιλική 29 Λευκόχωμα 44 Τραπεζοντή

15 Βορδόνια 30 Λογγάστρα 45 Τρύπη