Προτάσεις για εγγειοβελτιωτικά έργα στη Λακωνία – Τι γίνεται με την Κελεφίνα

Όσα προώθησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Τις προτάσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τα εγγειοβελτιωτικά έργα προώθησε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι προτάσεις, ανά Περιφερειακή Ενότητα, απεστάλησαν στο πλαίσιοτου σχεδιασμού και της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης ΑγροΠεριβαλλοντικών Υποδομών (ΕΣΑΑΥ).

Συνοπτικά, τα έργα που δρομολογούνται στο νομό Λακωνίας είναι τα εξής: 

  • Τρίνασσος, φράγμα και αρδευτικό – ΥΠΑΑΤ
  • Κατασκευή φράγματος Κελεφίνας – ΥΠΑΑΤ
  • Κλειστό αρδευτικό σύστημα ΤΚ Λευκοχώματος – Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Αρδευτικό έργο Καρυών – ΥΠΑΑΤ/Περιφέρεια Πελοποννήσου.
  • Αγωγός μεταφοράς νερού από Ευρώτα και πηγές Βασιλοπόταμου για την αντιμετώπιση υφαλμύρωσης περιοχών Δ. Έλους και επέκτασης στις πεδιάδες Μολάων και Ασωπού Ν. Λακωνίας – ΥΠΑΑΤ
  • Εγγειοβελτιωτικά Έργα ΠΕ Λακωνίας – Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Μελέτη και έργο ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικής προστασίας αστικών και γεωργικών παραποτάμιων εκτάσεων κάτω ρου Ευρώτα – Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Σύνταξη νέων – ωρίμαση υφιστάμενων φακέλων μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων ΠΕ Λακωνίας
  • Εγγειοβελτιωτικά έργα ΠΕ Λακωνίας

Τις προτάσεις της Περιφέρειας μπορείτε να δείτε εδώ:

Πίνακας Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου