Πρόσληψη προσωπικού με μερική απασχόληση στο Δήμο Τρίπολης

2 ατόμων με ειδικότητα ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Ο Δήμος Τρίπολης προχωρά στην πρόσληψη 2 ατόμων με ειδικότητα ΠΕ Φυσικής Αγωγής για δομές ΚΔΑΠ του Δήμου, με μερική απασχόληση, από την  υπογραφή της σύμβασης έως και 31-7-2022.

Τα σχετικά αρχεία, θα βρείτε εδώ.