Προσλήψεις στο Mystras Grand Palace Resort & Spa

Στις θέσεις του Chef, της καμαριέρας και του service

Το ξενοδοχείο Mystras Grand Palace Resort & Spa 5*, που βρίσκεται στο Μυστρά Λακωνίας, ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση της καμαριέρας.

Απαιτούμενα προσόντα / δεξιότητες:

• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

• Επαγγελματική εμφάνιση

• Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών

• Εμπειρία στις διαδικασίες υγιεινής και καθαριότητας δωματίων, των επισιτιστικών τμημάτων λοιπών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Ξενοδοχείου

• Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου

• Ευχάριστή προσωπικότητα με χαμόγελο – ομαδικότητα – προσαρμοστικότητα – προσοχή στη λεπτομέρεια

Η εταιρία μας προσφέρει:

1. Ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές αναλόγως προσόντων

2. Εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: management@mystraspalace.com

Tο ξενοδοχείο 5* Mystras Grand Palace Resort & Spa, στο Μυστρά Λακωνίας αναζητά για την καλοκαιρινή περίοδο: ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’

Ζεστή κουζίνα – Banquet

Αναγκαίες δεξιότητες και αξίες:

· Καλή και άνετη επικοινωνία με πελάτες

· Δημιουργικότητα και φαντασία

· Ενθουσιασμό, επαγγελματισμό και όρεξη να μάθεις, να εξελιχθείς και να γίνεις μέλος μιας διαρκώς αναπτυσσόμενης ομάδας

· Κριτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

· Ικανότητα να ανταποκρίνεσαι αποτελεσματικά στην πίεση και να παρέχεις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ένα πολυτελές περιβάλλον

· Πνεύμα ομαδικότητας

· Απαιτούμενα προσόντα:

· Απόφοιτος σχολής τουριστικής σχολής

· Τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση είτε σε εστιατόριο a la carte είτε σε μπουφέ, ιδανικά σε ξενοδοχειακό περιβάλλον

· Γνώση και τήρηση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας (HACCP)

· Ικανότητα επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα

· Προσαρμοστικότητα σε απαιτητικό περιβάλλον εργασίας

· Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

· Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

· Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου

· Mεθοδικότητα, έμφαση στη λεπτομέρεια

· Επαγγελματισμός

Η εταιρία προσφέρει:

1. Ευχάριστο και υψηλού επιπέδου εργασιακό περιβάλλον.

2. Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

3. Διαρκή εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: management@mystraspalace.com

Tο ξενοδοχείο 5* Mystras Grand Palace Resort & Spa, στο Μυστρά Λακωνίας αναζητά για την καλοκαιρινή περίοδο, άτομο για τη θέση σερβιτόρου.

Απαιτούμενα προσόντα / δεξιότητες:

· Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

· Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

· Επαγγελματική παρουσία και συμπεριφορά

· Ικανότητα παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε ένα πολυτελές περιβάλλον

· Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

· Ευέλικτο ωράριο εργασίας

Η εταιρία μας προσφέρει:

1. Ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές αναλόγως προσόντων

2. Εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: management@mystraspalace.com