Προσλήψεις προσωπικού στο Δήμο Τρίπολης

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Ανακοίνωση του Δήμου Τρίπολης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Διαβάστε την απόφαση, εδώ.