Προσλήψεις προσωπικού ανακοίνωσε ο Δήμος Σπάρτης

Για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: 06-06-2024 έως και 14-06-2024.

Ανακοίνωση (ορθή επανάληψη)

Αίτηση συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση 1

Υπεύθυνη Δήλωση 2