Προς ολοκλήρωση η μαρίνα Μονεμβασιάς

Βερούτης: "Σημαντική η πρόοδος των εργασιών"

Μ α ρ ί ν α Μ ο ν ε μ β α σ ί ας. Το έργο βαίνει προς την ολοκλήρωσή του με ταχείς ρυθμούς !
Σημαντική η πρόοδος των εργασιών, που συνεχίζονται απρόσκοπτα, για να ολοκληρωθεί αυτή η σπουδαία λιμενική υποδομή, που έχει ανάγκη ο τόπος !
Το χρονοδιάγραμμα του έργου τηρείται με ευλάβεια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες προϋπολογισμού 1.800.000,00€, που θα ολοκληρώσουν τις λιμενικές υποδομές της μαρίνας.
Είναι καθημερινή η προσπάθειά μας, για την Λακωνία που μας αξίζει !