Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών για τη Ν.Μ. Καλαμάτας

Επί θητεία κλάδου ΕΣΥ

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 21/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι)
και λήγει στις 31/03/2023 ώρα 24.00

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της προκήρυξης

Γραφείο Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας