Προκήρυξη μονίμων θέσεων ακτινολόγων στο Παναρκαδικό

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι

Δύο μόνιμες θέσεις Ακτινολόγων προκήρυξε το Παναρκαδικό Νοσοκομείο, εκ των οποίων η μία είναι θέση Διευθυντή.

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 21/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31/03/2023 ώρα 24:00 (όπως ορίζεται στην υπ’αριθμ. Γ4α/Γ.Π.14830/08-03-2023 (ΑΔΑ:ΡΛΑΝ465ΦΥΟ-ΑΣΠ) ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Απόφαση Έγκρισης).