Προγραμματικές συμβάσεις Περιφέρειας & δήμων Σπάρτης και Μονεμβασιάς

Ποιο το αντικείμενο

Σειρά προγραμματικών συμβάσεων ενέκρινε στην υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα συνεδρίασή του, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, το Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, το σώμα προέβη στην έγκριση των σχεδίων και σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης για το προϋπολογισμού 630.000 ευρώ έργο συντήρησης του οδικού δικτύου στον εν λόγω δήμο, καθώς και του Δήμου Μονεμβασίας για το προϋπολογισμού 600.000 ευρώ έργο συντήρησης του οδικού δικτύου στον εν λόγω δήμο