Το πρόγραμμα της ΤΕΜΕΣ για τα 200 χρόνια από το 1821

Παρουσιάστηκε στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα

Σε διαδικτυακή συνάντηση με θέμα την παρουσίαση του προγράμματος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. για τα 200 χρόνια από το 1821, συμμετείχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Στην εν λόγω συνάντηση, στην οποία μετείχαν επίσης -μεταξύ άλλων- ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλου και στελέχη της ΤΕΜΕΣ, αλλά και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, αναλύθηκε το πρόγραμμα που έχει προετοιμάσει η πιο πάνω εταιρεία και το οποίο περιλαμβάνει θέματα που συνδέονται με το 1821 (πολιτιστικά, αλλά και κοινωνικής φύσεως).

Από την Περιφέρεια ζητήθηκε η αιγίδα της, προκειμένου αυτές οι θεματικές εκδηλώσεις να διαχυθούν στις Περιφερειακές Ενότητες, ιδιαίτερα σε περιοχές που διαδραματίστηκαν σημαντικά γεγονότα της ηρωικής εκείνης περιόδου.

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια θα παράσχει την αιγίδα της, τα σύμβολά της ενώ θα υπάρχουν εκ μέρους της και συνέργειες στο πρόγραμμα αυτό.