Συζήτηση για το πρόγραμμα ΚΕΠPLUS στη Σπάρτη | Δηλώσεις (video)

Πρωτοβουλίες και δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Την Παρασκευή 12.06.2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας για το πρόγραμμα ΚΕΠPLUS, στο Πνευματικό κέντρο Δήμου Σπάρτης με σημαντικά θέματα:

× Η επιχειρηματικότητα στην πόλη σας (νεοφυής και υφιστάμενη)

× Πρωτοβουλίες και δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

× Ανάγκες και προβληματισμοί

× Τα ΚΕΠ και οι ευρύτερες προσπάθειες ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού

× Νέες ανάγκες στο πλαίσιο των συνθηκών COVID19 (δικτύωση, επικοινωνία, εκπαίδευση, συνεργασία)

Δείτε δηλώσεις στο video του Flynews