Πρόγραμμα ΔΕΗ My Home Enter με 0,10€/KW

Επιμελητήριο Λακωνίας / Αιτήσεις έως 02/12/2021

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι οι οικιακοί πελάτες της ΔΕΗ έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα My home Enter με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 02/12/2021, το οποίο προσφέρει σταθερή τιμή KW στα 0,10€ με τη δέσμευση παραμονής στην εταιρεία για 1 ή 2 έτη.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site της ΔΕΗ: