Προετοιμάζοντας την επιχείρησή σας για τις προκλήσεις του αύριο

Πρακτικά βήματα για το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Με φόντο ένα συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ένα σύνολο προκλήσεων και ευκαιριών, στο οποίο καλούνται να ανταποκριθούν ώστε να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία τους. Ως ιδιοκτήτης μίας ΜμΕ, είναι απαραίτητο να μπορείτε να προετοιμάσετε την επιχείρησή σας για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον, με μία σειρά από κινήσεις και πρακτικά βήματα που μπορούν να οδηγήσουν την ανάπτυξή της.

Μετατρέποντας το όραμα σε δράση

Το να έχετε όραμα από μόνο του δεν επαρκεί, αν δεν έχετε τους τρόπους να το μετατρέψετε σε δράση. Δημιουργήστε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο που να φτάνει έως και τους μακροπρόθεσμους στόχους σας, θέτοντας ορόσημα που μπορούν να γίνουν πράξη και εντοπίζοντας, φυσικά, πιθανά εμπόδια που μπορεί να βρείτε στον δρόμο σας. Είναι σημαντικό το σχέδιό σας να μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και να μεταβάλλεται ανάλογα με την πορεία της επιχείρησής σας. Όταν ξεκινήσετε την υλοποίησή του, βεβαιωθείτε ότι και η ομάδα σας έχει κατανοήσει το όραμα και τους στόχους σας και ελέγχετε συχνά την πρόοδο του σχεδίου σας. Μην ξεχνάτε πως ζούμε σε μία εποχή που η καινοτομία αποτελεί το μέσο για να πραγματοποιήσετε το όραμά σας.

Οι άνθρωποί σας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

Η επιτυχία μιας ΜμΕ εξαρτάται συχνά από τους ανθρώπους της. Το προσωπικό της επιχείρησής σας δεν είναι απλώς εργαζόμενοι σε αυτήν, αλλά, ουσιαστικά, το πιο πολύτιμο περιουσιακό σας στοιχείο. Επενδύστε, λοιπόν, σε αυτούς, παρέχετέ τους ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και ενθαρρύνετέ τους να καινοτομούν και να λαμβάνουν αποφάσεις που μπορούν να οδηγήσουν την επιχείρηση μπροστά. Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η ομάδα σας αισθάνεται ότι εκτιμάται, αλλά και ευθυγραμμίζεται με το όραμα της επιχείρησής σας.

Η τεχνολογία ως επιταχυντής

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η τεχνολογία δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Οι ΜμΕ μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις, μετασχηματίζοντας κάθε κομμάτι της επιχείρησης ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Με τη βοήθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού, μία επιχείρηση μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά σε τομείς, όπως επαναλαμβανόμενες εργασίες, εμπειρίες πελατών και, συνολικά, λήψη αποφάσεων. Επενδύστε στη σωστή τεχνολογία που ευθυγραμμίζεται με τους επιχειρηματικούς σας στόχους και δείτε τη διαφορά άμεσα. Καθώς υιοθετείτε την τεχνολογία, μην παραλείψετε, φυσικά, να δώσετε προτεραιότητα στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για να προστατεύσετε τα ευαίσθητα δεδομένα σας και τις πληροφορίες των πελατών σας.

texnologia epixeiriseis

Η σημασία της συνεργασίας

Σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο, η συνεργασία είναι βασικός μοχλός επιτυχίας. Μέσω συνεργασιών και συνεργειών, μία επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε τεχνογνωσία που μπορεί να μην είχε από μόνη της. Επιπρόσθετα, η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις μπορεί να βοηθήσει στην κατανομή των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν σε ένα project και να το κάνει πιο διαχειρίσιμο. Φυσικά, μπορεί να σας ανοίξει πόρτες σε νέες αγορές και σε αμοιβαία ανάπτυξη.

Ο ρόλος της χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση είναι η ψυχή των ΜμΕ. Το να διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους, είναι εκείνο που θα αποτελέσει τη “βενζίνη” για να κινηθεί προς την ανάπτυξη και την καινοτομία. Είναι σημαντικό να υπάρχουν πρωτοβουλίες που να μπορούν να παρέχουν τα αναγκαία κεφάλαια, καθώς και μηχανισμούς υποστήριξης στις επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν κινήσεις, ώστε να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια αλλά και να καλύψουν τις ανάγκες τους σε κεφάλαιο κίνησης. Mε στόχο την ώθηση για ανάπτυξη και επενδύσεις στις μικρές επιχειρήσεις, η Eurobank εξασφάλισε – και είναι η μόνη Τράπεζα που προσφέρει στην Ελλάδα – το νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα InvestEU-SME Competitiveness του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η τράπεζα υπέγραψε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τη διοχέτευση πόρων συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ και ξεκίνησε να διαθέτει το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τον Ιανουάριο του 2023. Το εγγυοδοτικό πρόγραμμα InvestEU SME Competitiveness για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση με προνομιακό επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις:

– Πρόσβαση των ΜμΕ επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση: Η Eurobank αφουγκράζεται τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προσφέρει ουσιαστική και ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ανάπτυξή τους. Με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους δίνει τη δυνατότητα στις ΜμΕ να καλύψουν τις ανάγκες τους σε κεφάλαιο κίνησης και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια με την εξειδικευμένη καθοδήγηση από τους Επαγγελματικούς Συμβούλους της Τράπεζας.

Επιτόκιο χρηματοδοτήσεων: Η Eurobank προσφέρει προνομιακό επιτόκιο στις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος InvestEU- SME Competitiveness και σε συναφή προγράμματα δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε δανεισμό με χαμηλότερο κόστος

Εξασφαλίσεις: Το πρόγραμμα χρηματοδότησης παρέχεται με την εγγύηση του ΕΤαΕ/EIF. Έτσι, οι ΜμΕ εξασφαλίζουν τη δυνατότητα για χρηματοδότηση με μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως €50 εκατ. ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν ξεπερνάει τα €43 εκατ. Είναι συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. και εξασφαλίζει προνομιακή τιμολόγηση για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για κεφάλαιο κίνησης αλλά και επενδύσεις, καθώς το ύψος του δανείου ξεκινάει από 10.000 ευρώ και μπορεί να φθάσει έως 1 εκατ. ή και περισσότερο. Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Καθώς ξεκινάτε να οραματίζεστε και να σχεδιάζετε το μέλλον της επιχείρησής σας, να θυμάστε ότι η αλλαγή είναι η μόνη σταθερά στον επιχειρηματικό κόσμο. Αποδεχτείτε χωρίς φόβο τις αλλαγές, προσαρμοστείτε σε αυτές και χρησιμοποιήστε τες ως καταλύτη για την ανάπτυξη. Κάποιες προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσετε μπορεί να είναι δύσκολες, όμως έχοντας το σωστό όραμα, την κατάλληλη προετοιμασία, και το βλέμμα στραμμένο στην καινοτομία, μπορείτε όχι μόνο να επιβιώσετε αλλά και να έχετε ευκαιρίες που είναι εκεί για όσους είναι έτοιμοι να τις εκμεταλλευτούν. Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που τολμούν να προετοιμαστούν γι’ αυτό από σήμερα, επομένως αναλάβετε δράση και οδηγήστε την ΜμΕ σας με θετική σκέψη στις προκλήσεις του αύριο.

Πηγή: skai.gr