Προδημοσίευση της 3ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1

Ανακοίνωση ΔΑΟΚ Λακωνίας για την «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Λακωνίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση για την 3η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Η προδημοσίευση περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία για το Υπομέτρο, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις βασικές δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την ένταξη των ενδιαφερομένων σε αυτό. Η προδημοσίευση του Υπομέτρου είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ
www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
Γ. ΚΑΣΤΙΜΑΛΗΣ