Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουλίου

Δείτε όλες τις ημερομηνίες

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουλίου 2024 την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα τις καταβάλλει την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

Ο ΟΓΑ θα τις καταβάλλει την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

Το ΙΚΑ θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024

Το ΕΤΑΤ θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024

Η ΔΕΗ θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024

Το Δημόσιο θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024

Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα τις καταβάλλουν όπως το Δημόσιο. Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο.