Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Αναλυτικά όλες οι ημερομηνίες

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)θα καταβάλει τις συντάξεις την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου

Η ΔΕΗ θα καταβάλει τις συντάξεις την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου

Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου.

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο δηλαδή Τετάρτη 29 Νοεμβρίου.