Πληρωμές | Ποιοι «πάνε ταμείο» μέχρι αύριο

Ποιες καταβολές προγραμματίζονται για τις 14 Ιουνίου

Μέχρι αύριο θα καταβληθούν 14 Ιουνίου το ποσό των 27.800.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Επίσης, αύριο πληρώνονται 186.132 ευρώ  για τα επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείαςσε 148 δικαιούχους.

Επιπλέον, μέχρι αύριο θα καταβληθούν:

19 εκατ. ευρώ για επιδόματα  ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 32.000 δικαιούχους.

22 εκατ. ευρώ σε 21.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

10 εκατ. ευρώ σε 120 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

100.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους του προγράμματος «Ανακαινίζω-Νοικιάζω».

2 εκατ. ευρώ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα σε 4.000 δικαιούχους.

1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.