Πυροσβέστες | Τα βαρέα και ανθυγιεινά δεν είναι μόνο ένα επίδομα …

... αλλά ένα ολόκληρο πλαίσιο προστασίας της υγείας κα της ασφάλειας όλων των εργαζομένων χωρίς εξαιρέσεις στο Π.Σ.

Στις 23 Φεβρουαρίου 2023 δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ Β’ 926 που περιέχει την Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν.4354/2015 (Α’ 176) των υπαλλήλων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας». Εν αναμονή της δημοσίευσης από τους κυβερνητικούς συνδικαλιστές έγινε προσπάθεια να καλλιεργηθεί η αντίληψη ότι για κάποιες χιλιάδες συναδέλφων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (Π.Π.Υ. και εποχικοί) επήλθε μεν «δικαίωση» ενώ για την πλειοψηφία του προσωπικού όχι.

Για αυτό το λόγο τόσο η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. όσο και κάποιες κατά τόπους Ε.Υ.Π.Σ. εξέδωσαν ανακοινώσεις μέσα από τις οποίες εστίαζαν στην καταβολή αντίστοιχου επιδόματος ως αναγνώριση του πυροσβεστικού επαγγέλματος ως «Βαρύ – Ανθυγιεινό και Επικίνδυνο». Κάτι τέτοιο αποτελεί προφανώς μια γρήγορη και βολική λύση για αυτούς αλλά είναι σχεδόν διαμετρικά αντίθετο από το χαρακτηρισμό ενός επαγγέλματος ως «Βαρύ – Ανθυγιεινό και Επικίνδυνο».

Το περιβάλλον εργασίας των πυροσβεστών χαρακτηρίζεται κατά κανόνα από ακραίες θερμοκρασίες, τοξικά/ασφυξιογόνα/καρκινογόνα αέρια, θόρυβο, υπεριώδη ακτινοβολία, κ.τ.λ.. Επιπλέον ο απρόβλεπτος και έκτακτος χαρακτήρας των συμβάντων που επεμβαίνουμε απαιτεί συχνά αρκετές ώρες εργασίας με αυξημένη ένταση ενώ το προσωπικό καλείται να διαχειριστεί και ψυχολογικά σκηνές καταστροφής, πόνου, δυστυχίας και απωλειών ανθρώπινων ζωών.

Επομένως το επάγγελμα του πυροσβέστη ανήκει σε εκείνα που απαιτούν συχνά υπερκατανάλωση και φθορά της εργατικής δύναμης, δύσκολα αποκαταστάσιμη, που δυνητικά οδηγεί σε αυξημένες βλάβες στην υγεία προκαλώντας επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά «ατυχήματα». Σε αρκετές περιπτώσεις η φθορά είναι μη αναστρέψιμη και τα προβλήματα υγείας συνοδεύουν τον υπάλληλο για το υπόλοιπο της ζωής του οδηγώντας ίσως και σε μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Οι δεκάδες νεκροί συνάδελφοί μας την ώρα του καθήκοντος είναι η θλιβερή απόδειξη!

Πάνω σε αυτή τη βάση η πραγματική ανάγκη που πρέπει να ικανοποιηθεί από το χαρακτηρισμό του επαγγέλματος ως «Βαρύ – Ανθυγιεινό και Επικίνδυνο» είναι η πρόληψη της μη αντιστρεπτής φθοράς του ανθρώπινου οργανισμού, συγκριτικά πάντα με τον υπόλοιπο λαό που εκτελεί οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα.

Αυτοί είναι οι λόγοι που η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών (βλ. και eakp.gr) παλεύει για:

· Συνταξιοδότηση με 25 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, με πλήρεις αποδοχές και επιβάρυνση της εργοδοσίας με το ανάλογο επασφάλιστρο.

· Ανώτατα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τις υπαγόμενες κατηγορίες του προσωπικού τα 55 έτη για τους άνδρες και τα 50 για τις γυναίκες.

· Ανώτατα όρια ηλικίας πρόσληψης των ανδρών και των γυναικών τέτοια ώστε λαμβάνοντας υπόψη και τον απαραίτητο χρόνο φοίτησης στην Πυροσβεστική Ακαδημία να συμπληρώνεται η 25ετής πραγματική υπηρεσία χωρίς υπέρβαση των ανώτατων ορίων συνταξιοδότησης.

· Μειωμένο ωράριο (5νθήμερο – 6ωρο – 30ωρο εβδομαδιαίως) και αυξημένη άδεια απουσίας (45 εργάσιμες ημέρες το χρόνο), για μεγαλύτερη αποχή από τις επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.

· Ανώτατα όρια υπερωριακής εργασίας ανά ημερολογιακή ημέρα, όταν η υπερεργασία κρίνεται άκρως απαραίτητη λόγω της φύσεως του επαγγέλματός μας, το ήμισυ του προβλεπόμενου τακτικού χρόνου εργασίας, δηλαδή τρεις (3) ώρες. Συνολικός χρόνος της ανώτατης μηνιαίας υπερωριακής εργασίας, οι εξήντα (60) ώρες.

· Περιορισμένη έκθεση σε ανοιχτά περιβάλλοντα εργασίας σε συνθήκες καύσωνα.

· Περιοδικός ιατρικός έλεγχος για την διαπίστωση της καλής υγείας των πυροσβεστών με ευθύνη του Π.Σ. και της πολιτείας και διατήρηση μητρώου προληπτικού ελέγχου.

· Υποβολή σε διαγνωστικές εξετάσεις αμέσως μετά την εμπλοκή των εργαζόμενων σε ύποπτα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

· Χορήγηση αντίστοιχου επιδόματος, για την ενίσχυση της φροντίδας της υγείας των εργαζομένων.

Δηλαδή το όποιο χρηματικό επίδομα έρχεται να λειτουργήσει επικουρικά μόνο σε όλα τα υπόλοιπα αιτήματα. Σκοπός του δεν είναι να λύσει το γενικότερο πρόβλημα βιοπορισμού αλλά να δώσει δυνατότητα ενδυνάμωσης του οργανισμού με την παροχή εξειδικευμένων ειδών διατροφής και φαρμακευτικής – ιατρικής υποστήριξης καθώς και μέσων προληπτικής προστασίας

Επιπροσθέτως, αποτελούν πάγιο αίτημα τα αυξημένα και εξειδικευμένα μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των πυροσβεστών και μεγαλύτερη ένταση των ελέγχων προς αποτροπή της περεταίρω επιβάρυνσης και φθοράς της υγείας τους, καθώς και για την παρουσία πλήρους εξοπλισμένου ασθενοφόρου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τεχνικού ασφαλείας, κατά την διάρκεια ευρείας έκτασης και επικινδυνότητας επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Π.Σ..

Η Ε.Α.Κ.Π. έχει αποδείξει ότι η παραπάνω πρόταση δεν είναι «λόγια του αέρα» τόσο με δημοσιεύματα και ανακοινώσεις, όσο και με διοργάνωση ημερίδας που αφορούσε το ζήτημα αυτό τα τελευταία χρόνια (βλ. eakp.gr από 2/2/2018, 1/4/2018, 5/3/2019, 15/11/2022).

Πάνω από όλα ο ορισμός του επαγγέλματος ως Β.Α.Ε. θα καθοριστεί με επιστημονική μελέτη από κρατικούς Ιατρούς Εργασίας και Τεχνικούς Ασφάλειας και γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, η οποία θα περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή των κινδύνων της εργασίας μας (χημικοί, φυσικοί, μηχανικοί, βιολογικοί, εργονομικοί, ψυχοκοινωνικοί κ.λ.π.), καθώς και συλλογικά αποτελέσματα από τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων.

Επίσης θα προβλέπει αναδρομικά και αναλογική εφαρμογή σε ότι αφορά τα μειωμένα όρια ηλικίας και για τους υπαλλήλους που έχουν μετακινηθεί από εντασσόμενες σε μη εντασσόμενες στον κλάδο των Β.Α.Ε. υπηρεσίες και αντίστροφα.

Στο σημείο αυτό αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι λεονταρισμοί των κυβερνητικών συνδικαλιστών για άλλη μια φορά έχουν σκοπό να αποπροσανατολίσουν και να κάνουν τους πυροσβέστες να βγούνε δήθεν δυναμικά σε έναν αγώνα όπου ήδη θα έχουν δεχτεί γκολ από τα αποδυτήρια!

Η διεκδίκηση ενός χρηματικού επιδόματος ξεκομμένα από ένα γενικότερο πλαίσιο διεκδικήσεων, όπως το πλαίσιο της Ε.Α.Κ.Π., σημαίνει ουσιαστικά ξεπούλημα ενός αγώνα πολλών δεκαετιών του εργατικού κινήματος «έναντι πινακίου φακής».

Αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια του κυβερνητικού συνδικαλισμού προκειμένου να «εξαγοράσει» με αυτόν τον τρόπο την συναίνεση των πυροσβεστών, «βάζοντας πλάτη» για άλλη μια φορά στην εφαρμογή των κυβερνητικών επιλογών! Πολύ περισσότερο σημαίνει συναίνεση για την παραπέρα εργασιακή εντατικοποίηση και τη σωματική και ψυχική φθορά μας.

«Είκοσι ολόκληρα χρόνια στο ίδιο έργο θεατές»

Είναι νωπές ακόμη οι μνήμες της περιόδου 2001 – 2005 για την διεκδίκηση του Β.Α.Ε. από την μεγάλη κολοτούμπα των προεδρείων των ομοσπονδιών και των ενώσεων των Σ.Α. που οδήγησαν σε εκφυλισμό τους δυναμικούς αγώνες των εργαζομένων στα Σ.Α., μετατρέποντας το αίτημα αιχμής, όπως καλή ώρα στις μέρες μας, σε διεκδίκηση ενός και μόνου επιδόματος που και αυτό όμως ποτέ δεν ήρθε!

Άρα ακόμα και οι συνάδελφοι που είναι εποχικοί και Π.Π.Υ. δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να νιώσουν δικαιωμένοι ή να εφησυχάζουν με μια τέτοια εξέλιξη αφού κανένα από τα παραπάνω ουσιαστικά αιτήματα που θέτει η Ε.Α.Κ.Π. και που πρέπει να αποτελούν διεκδικήσεις όλων των πυροσβεστών, δεν επιλύεται!

Το ολοκληρωμένο διεκδικητικό πλαίσιο της Ε.Α.Κ.Π. που αφορά την ουσιαστική αναγνώριση του επαγγέλματος του πυροσβέστη ως Βαρύ – Ανθυγιεινό και Επικίνδυνο είναι πλήρως στοιχισμένο με τις σημερινές ανάγκες των πυροσβεστών καθώς επιβάλει ένα δίχτυ προστασίας της υγείας και της ζωής τους!

Η υιοθέτηση των αιτημάτων αυτών από την πολιτεία θα γίνει μόνο με τους δικούς μας μαζικούς αγώνες με μπροστάρη την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών!

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΙΜΑΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ