Περιδιαβαίνοντας τα Βυζαντινά μνημεία του Δήμου Ευρώτα

Επιστημονική επιτροπή: Χρήστος Σταυράκος, Θεώνη Κολλυροπούλου, Ευαγγελία Πάντου, Δανάη Χαραλάμπους

Οργανωτική επιτροπή: Θεώνη Κολλυροπούλου, Ευαγγελία Πάντου, Δήμος Βέρδος

Γραμματειακή υποστήριξη: Αθανασία Αντωνίου