Περί πρόσβασης ΑμεΑ στις παραλίες της Πελοποννήσου

Ανακοίνωση ΠΟΜΑμεΑΠΕΛ

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου και τα μέλη της, σας ενημερώνουν ότι, μετά από πρόσφατη ανασκόπηση και διερεύνηση, σε όλες οι   Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπάρχει προσβασιμότητα στη θάλασσα και τις παραλίες τους για τα άτομα με αναπηρία.

Είναι ένα αξιοσημείωτο και αξιέπαινο γεγονός, πως οι Δήμαρχοι στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχουν προβεί στις πρώτες σημαντικές ενέργειες για την ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ τόσο των παραλιών όσο και των πόλεων. Ωστόσο, ως  Άτομα με Αναπηρία και Χρόνια Πάσχοντες που βιώνουμε καθημερινά  δυσχέρειες στη προσβασιμότητα, θα θέλαμε να επισημάνουμε τη σπουδαιότητα του ΕΛΕΓΧΟΥ, της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ της πλήρους προσβασιμότητας στις παραλίες και τις πόλεις.

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Πελοποννήσου δηλώνει αρωγός και ένθερμος υποστηρικτής κάθε ενέργειας για τη διασφάλιση του αναπόσπαστου δικαιώματος ΟΛΩΝ των πολιτών  στη ζωή και στην ισάξια καθημερινή διαβίωση καθώς και την άρση κάθε μορφής  αποκλεισμού.

Ευχόμαστε αυτή να είναι η αρχή για να δημιουργηθεί μία Πελοπόννησος που θα αποτελεί υπόδειγμα διαβίωσης σε όλο τον κόσμο.

Σημ.: Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το ποιες συγκεκριμένα παραλίες διαθέτουν  μηχανισμούς πρόσβασης στη θάλασσα, μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Π.ΟΜ.ΑμεΑ Πελοποννήσου στην Τρίπολη  ή στους Δήμους.