“Πέρασαν τα έργα που είχαμε προετοιμάσει”

Βελτίωση υφιστάμενων οδικών αξόνων της Λακωνίας

Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου τα κάτωθι θέματα για τη Λακωνία που αφορούν κυρίως στη βελτίωση των υφιστάμενων οδικών αξόνων.

Πρόκειται για:

1) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.29 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΓΥΘΕΙΟ-ΑΡΕΟΠΟΛΗ-ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ (ΔΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ-ΜΙΝΑΣ-ΚΟΙΤΑΣ) προϋπολογισμός 400.000 €

2) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 13 ΑΝΩΓΕΙΑ – ΓΟΡΑΝΟ Ι- ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΠΟ 7ου χιλ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΟΛΟΒΙΤΣΗΣ ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΠΑΡΤΗ – ΓΥΘΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 4 ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ» προϋπολογισμός 300.000 €

3) ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 13 – ΑΝΩΓΕΙΑ – ΓΟΡΑΝΟΙ- ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΠΟ 7ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΟΛΟΒΙΤΣΗΣ ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΠΑΡΤΗ – ΓΥΘΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 4 ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ» προϋπολογισμός 300.000 €

4) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» προϋπολογισμός 1.300.000€

5) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 39 ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΣΠΑΡΤΗ – ΓΥΘΕΙΟ» προϋπολογισμός 1.300.000 €

Τόσο αυτά τα έργα όσο και τα έργα 4.000.000 που ψηφίστηκαν στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή είναι έργα τα οποία σχεδιάσαμε και δρομολογήσαμε και για τα οποία εξασφαλίσαμε τις σχετικές χρηματοδοτήσεις. Με την ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης σημαντικά έργα όπως θα ακολουθήσουν και άλλα έργα τα οποία εντοπίσαμε, ωριμάσαμε και διασφαλίσαμε την δρομολόγησή τους για την αναπτυξιακή προοπτική της Λακωνίας όταν είχαμε την ευθύνη της διοίκησης της Περιφέρειας. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας διότι μια σειρά έργων που είχαμε επιλέξει στρατηγικά, σχεδιάσει προσεκτικά και εξασφαλίσει χρηματοδοτικά θα γίνουν πράξη. Η ψήφισή τους μας δικαιώνει.

Αδαμαντία Τζανετέα

Χαράλαμπος Σκούρος

Ηλίας Κανελλάκης

Μιχάλης Σταματάκος