Παρουσιάστηκε ο φάκελος για την ίδρυση ΤΕΦΑΑ στη Σπάρτη

Ποιά τα επόμενα βήματα

Παρουσιάστηκε σήμερα, στο Παλαιό Δημαρχείο Σπάρτης, η πρόταση για την ίδρυση Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη λακωνική πρωτεύουσα. Ουσιαστικά, πρόκειται για το φάκελο που θα προωθηθεί στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στη συνέχεια θα δρομολογηθούν οι περαιτέρω εξελίξεις από το αρμόδιο Υπουργείο, αν φυσικά κριθεί σκόπιμο και η αξιολόγηση φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η πρόταση περιλαμβάνει τις σχετικές περιγραφές για όλους τους απαιτούμενους άξονες, όπως οι χώροι φοίτησης, οι αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ και τυγχάνει ευρύτατης αποδοχής από τους τοπικούς άρχοντες, τους παραγωγικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τους συλλόγους της περιοχής. Άλλωστε, ύστερα και από την απομάκρυνση της Νοσηλευτικής, αποτελούσε επιτακτικό αίτημα των Λακώνων η εκ νέου αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό.

Να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα θετική ήταν η παρουσία του Παύλου Ευμορφίδη, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα υποστηρίζει την προσπάθεια με κάθε τρόπο και μέσο. Φυσικά, με άκρως θερμά λόγια για το ενδεχόμενο δημιουργίας ΤΕΦΑΑ στη Σπάρτη μίλησε ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Κατάθεσης της Πρότασης και καθηγητής ΤΟΔΑ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κος Γεώργιος Σ. Κυπραίος. Παρούσες ήταν και οι αρχές του τόπου.