Παρουσιάστηκαν οι 4 πρώτες σειρές γραμματοσήμων του Δήμου Σπάρτης

Απεικονίζουν κομμάτια της ιστορίας της Σπάρτης και του Μυστρά!

Το Σάββατο 29 Μαΐου, στα πλαίσια των Παλαιολογείων 2021 παρουσιάστη-καν στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, οι 4 πρώτες σειρές γραμματοσήμων του Δήμου Σπάρτης, που απεικονίζουν κομμάτια της ιστορίας της Σπάρτης και του Μυστρά!

Για το έργο αυτό, υπήρξε άψογη στενή συνεργασία με:

· Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κ. Πολυχρόνη Γριβέα, την κ. Θεανώ Βενιέρη, τον κ. Λάζαρο Λζαρίδη και την κ. Στέλλα Κοβάτση

• Το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Λίνα Μενδώνη, για τη χορήγηση των αδειών απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου, αρμοδιότητας ελλη-νικών μουσείων (Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης, Αρχαιολογικός Χώρος Μυστρά, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)

· Την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-σείο για τις θετικές εισηγήσεις τους προς το Υπουργείο Πολιτισμού για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών

• Τον Τζόναθαν Μπάτλερ της εταιρείας ΑΛΑΜΥ στο Άμπινγκτον της Αγ-γλίας, ο οποίος μας εξασφάλισε πολλές απεικονίσεις και τις άδειες χρή-σης των απεικονίσεων αυτών, αρμοδιότητας μουσείων του Εξωτερικού, και ο Δήμος Σπάρτης τους ευχαριστεί γι’ αυτό!

Επίσης ευχαριστεί για τη συνεχή συνδρομή τους στη προσπάθεια αυτή τις: κ. Γεωργία Δεδεδήμου, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων & Ανάπτυξης, κ. Ελένη Δαράκη Πρόεδρο Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, κ. Ευγενία Πρέ-βα Αντιπρόεδρο Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, κ. Αναστασία Σιούτου και ιδιαίτερα την κ. Ελένη Τσουλόγιαννη μέλος του N.Π. Πολιτισμού και Περι-βάλλοντος που επιμελήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των διαδικασιών για την έκδοσή τους!

Οι 4 πρώτες θεματικές σειρές γραμματοσήμων (ετοιμάζουμε άλλες 9), αποτε-λούνται από τέσσερα γραμματόσημα η κάθε μία και είναι οι εξής:

1. Η 1η σειρά με θέμα την Ωραία Ελένη, με τα μάτια ζωγράφων της Ανα-γέννησης

2. Η 2η σειρά με θέμα τις αρχαίες Σπαρτιάτισσες, με τα μάτια των ζωγρά-φων της Δύσης

3. Η 3η σειρά με θέμα τον Λυκούργο, τον μεγαλύτερο νομοθέτη όλων των εποχών, επίσης μέσα από τα μάτια σπουδαίων ζωγράφων της Δύσης και τέλος

4. Η 4η σειρά με θέμα τον Μυστρά, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τον Πλήθωνα

Ίσως είναι η πρώτη φορά που μια πόλη παρουσιάζει κομμάτια της Ιστορί-ας της σε Γραμματόσημα!