Παρεμβάσεις στο λιμάνι Καλαμάτας

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή περίφραξης στο διάδρομο που συνδέει το «χιλιομέτρο» (κυματοθραύστη) με την οδό Ψαρών και την οδό Ποσειδώνος (μαρίνα), ώστε να δοθεί η δυνατότητα πλήρους προστασίας της χερσαίας ζώνης λιμένος, κατά τα προβλεπόμενα. Θα επακολουθήσουν εργασίες ηλεκτροφωτισμού του συνόλου του δυτικού τοιχίου και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης των οχημάτων, περίπου εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο οικίσκος των ερασιτεχνών ψαράδων, ο οποίος θα κατεδαφισθεί.

Με εργολαβία που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα υπάρξουν παρεμβάσεις επί του πεζοδρόμου της Ποσειδώνος (φωτισμός, συντήρηση, καθαίρεση παρανόμων κατασκευών όπως πατώματα, πέργκολες κ.λπ.), για να επέλθει ανεμπόδιστη πρόσβαση από το τέρμα Ποσειδώνος στη Σαλαμίνος.