Παραμένει ανοικτή η πλατφόρμα για την «επιταγή ακρίβειας» 250 ευρώ

Σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης σας ενημερώνει ότι παραμένει ανοικτή η πλατφόρμα για την εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους και θα είναι προσβάσιμη με βάση το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 0, 1, 2, 3, 4: Δευτέρα 19/12 και ώρα 19:00 έως Τρίτη 20/12 και ώρα 23:59

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ  5, 6, 7, 8, 9: Τετάρτη 21/12 και ώρα 00:01 έως 23:59

Όλα τα ΑΦΜ: Πέμπτη 22/12 και ώρα 00:01 έως 23:59

Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τους κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektakte-oikonomike-eniskhuse-se-makrokhronia-anergous

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr