Παπαηλιού: “Η λειτουργία της Νοσηλευτικής στην Τρίπολη είναι δεδομένη”

Επειδή εγράφησαν και αναπαρήχθησαν διάφορα για τη Νοσηλευτική του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής :

Βάσει του άρθρου 46 παρ. 1 του Ν. 4610/2019, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύεται, μεταξύ των άλλων Σχολών, και η Σχολή Επιστημών Υγείας, με έδρα την Τρίπολη.

Στη συγκεκριμένη Σχολή εντάσσεται, βάσει του άρθρου 46 παρ. 2 του Ν. 4610/2019, επίσης με έδρα την Τρίπολη, και το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η ακαδημαϊκή λειτουργία της Σχολής, βάσει του άρθρου 46 παρ. 3 του Ν. 4610/2019, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Στο δε «Μηχανογραφικό Δελτίο 2019», στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής υπ΄ αύξοντα αριθμό 493, περιλαμβάνεται η «Νοσηλευτική (Τρίπολη)».

Επομένως, η θεσμοθέτηση-κατοχύρωση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ της ίδρυσης Σχολής Επιστημών Υγείας, με έδρα την Τρίπολη, και της ένταξης σ΄ αυτήν και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που θα λειτουργεί στην Τρίπολη, από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, είναι δεδομένη και δεν μπορεί αμφισβητηθεί.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ