Πανελλαδικές 2023 | Τα θέματα που έπεσαν σήμερα στα ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε Ανατομία - φυσιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Τα θέματα που έπεσαν στη Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ,

Τα θέματα που έπεσαν στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας,

Τα θέματα που έπεσαν στα Δίκτυα Υπολογιστών

Τα θέματα που έπεσαν στις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.