Πανελλαδικές 2023 | Τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία

Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά, οι υποψήφιοι των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής εξετάζονται στα Μαθηματικά και οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού των Σπουδών Υγείας εξετάζονται στη Βιολογία.

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στα Αρχαία Ελληνικά

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στα Μαθηματικά

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στη Βιολογία