Ραγδαίες εξελίξεις στη Σπάρτη: Παραιτήσεις και οριστική αποχώρηση Χρήστου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην ΠΑΕ Σπάρτη. Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι παραιτήσεις ανθρώπων του διοικητικού συμβουλίου, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση ο κύριος Χρήστου αποχωρεί οριστικά από την ομάδα. Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο που εστάλη στα γραφεία του FLY από τον κύριο Πολoλό:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
1.Του Γεωργίου Πολολού του Δημητρίου, κατοίκου Σπάρτης , ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ της «Α.Ε ΣΠΑΡΤΗ Π.Α.Ε».
2.Του Λάμπρου Λαμπρόπουλου του Κυριάκου , κατοίκου Σπάρτης , ως μέλος του Δ.Σ της «Α.Ε ΣΠΑΡΤΗ Π.Α.Ε» .
3. Του Αντωνίου Μαλεμπιτζή του Αποστόλου, κατοίκου Σπάρτης, ως μέλος του Δ.Σ της «Α.Ε ΣΠΑΡΤΗ Π.Α.Ε» .
4.Του Χαριλάου Αναστασάκου του Ηλία , κατοίκου Σπάρτης , ως μέλος του Δ.Σ της «Α.Ε ΣΠΑΡΤΗ Π.Α.Ε» .
*************
Κατόπιν της από 08.03.2019 εξώδικης επιστολής-πρόσκλησης της Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε με την επωνυμία «BSDB MANAGEMENT LTD» που εδρεύει στο Μπλαγκόεβραντ – Βουλγαρίας , οδός Μετρουέβσκι αρ. 22 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημήτριο Βουδούρη του Ηλία , με την οποία, μας καλούσε –μεταξύ άλλων– να παραιτηθούμε σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της «Α.Ε ΣΠΑΡΤΗ Π.Α.Ε» από την θέση και τα καθήκοντά μας σε αυτό , ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ρητά και κατηγορηματικά ότι ,με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας , ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ από την Διοίκηση της «Α.Ε ΣΠΑΡΤΗ Π.Α.Ε».
ΠΡΟΣ τον σκοπό αυτό , θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις προς κάθε αρμόδιο φορέα.
Σπάρτη-Λακωνίας , 31 Μαρτίου 2019 .
Οι δηλούντες
1.Γεώργιος Πολολός
2.Λάμπρος Λαμπρόπουλος
3. Αντώνιος Μαλεμπιτζής
4.Χαρίλαος Αναστασάκος