Εκλογές ΟΤΟΕ Λακωνίας – Δείτε το νέο προεδρείο

Στις 14/11/2019 έγιναν εκλογές για την οργάνωση Νομαρχιακού Παραρτήματος της ΟΤΟΕ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΓΡΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ) για το νομό Λακωνίας .
Η συμμετοχή ήταν μεγάλη γεγονός που αποδεικνύει ότι στις κρίσεις ο κόσμος συσπειρώνεται !!!

Στις 22/11/2019 έγινε σύσταση Προεδρείου το οποίο θα αποτελείται από τα πιο κάτω μέλη :

Σύσταση Προεδρείου Νομαρχιακού Παραρτήματος ΟΤΟΕ Νομού Λακωνίας

Πρόεδρος : Κοντογιαννατος Αναστάσιος (Πειραιώς)

Γραμματέας : Λερίκου Βασιλική (Εθνική)

Ταμίας : Αρβανίτης Δημήτριος (Εθνική)

Αντιπρόεδρος : Νικολάου Ιωάννης (Πειραιώς)

Αναπληρωτής Ταμίας : Λαμπρινάκος Ιωάννης (Eurobank)