Ορισμός αντιδημάρχων στο δήμο Τρίπολης

Για το χρονικό διάστημα από 9/1/2022 ως τις 8/1/2023

Με απόφασή του, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης, όρισε Αντιδημάρχους, για το χρονικό διάστημα από 9/1/2022 ως τις 8/1/2023.

Διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία: