Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Ε.Π. Δήμου Σπάρτης

Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά με προγραμματισμένα ραντεβού

Από τη Διεύθυνση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Σπάρτης, στα πλαίσια της πρόσφατης οδηγίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 η εξυπηρέτηση των πολιτών, που θα προσέρχονται, θα πραγματοποιείται από τις 7:30 π.μ. μέχρι τις 13:30 μ.μ., λόγω εκπαίδευσης του προσωπικού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2731361600.
Υπενθυμίζεται ότι: οι πολίτες θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά με προγραμματι-σμένα ραντεβού κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας, λόγω των ειδι-κών μέτρων της πανδημίας του κορωνοϊού.