Οπλίτης γιατρός στην Ελαφόνησο

Θα υπηρετεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024

Με την υπ’ αρ. 400/279/257663/Σ.8853 (ΦΕΚ 6386/Β/7-11-2023) ΚΥΑ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Υγείας τοποθετείται στο Π.Π.Ι. Ελαφονήσου οπλίτης ιατρός έως την 13/09/2024 (πιθανή ημερομηνία απόλυσης του). Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας και την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας για την κάλυψη των αναγκών του Π.Π.Ι. Ελαφονήσου.
Δήμος Ελαφονήσου